Nieuws

  • Radio-interview met Omroep Tilburg over de positieflijst. Wat willen we wel en wat willen we niet: http://omroeptilburg.nl/tilburg-staat-op-beschermde-diersoorten-ivm-de-positief-lijst/
  • De Grijze roodstaart is ge-uplist naar Appendix I van het CITES-Verdrag. Dit is erg lastig voor de dieren die al in Nederland aanwezig zijn. Deze dieren zijn vaak niet geringd (dat hoefde niet) en het is nu aan de houders om aan te tonen dat ze vóór deze uplisting zijn verkregen. Overigens is de invoer van deze vogels uit het wild in de EU al sinds 2005 verboden ivm aviaire influenza. Lees hier het inhoudelijke voorstel voor uplisting:  Voorstel_uplisting_grijze_roodstaart.pdf
  • Meeting met de VVD: op 29 september 2016 hebben we een meeting gehad met de VVD. Lees meer: Politiek
  • Actie tegen de positieflijst voor zoogdieren: Op 28 september 2016 hebben 125 mensen meegedaan aan onze actie en bij de Staatssecretaris van Economische Zaken een klacht ingediend tegen het gesjoemel bij het opstellen van de Positieflijst voor zoogdieren. Lees meer: Acties
  • Onze collega Jim Collins is in Johannesburg en geeft direct updates van de CITES Conferentie van Partijen. Dat ook hier niet alles eerlijk verloopt leest u hier: CITES
  • Via onze website kunt u live de CITES Conferentie van Partijen volgen: CITES