Actie tegen de positieflijst

Op 28 september 2016 hebben meer dan 125 mensen een klacht ingediend tegen de positieflijst voor zoogdieren. Deze lijst bepaalt welke diersoorten mogen worden gehouden in Nederland. Voordat het onderzoek naar diersoorten in de houderij ook maar is afgerond hebben Stichting AAP, de Dierenbescherming en de Dierencoalitie met het Ministerie van Economische Zaken geregeld dat zo min mogelijk dieren op de lijst van toegestane soorten zullen komen. Los van de uitkomsten van het onderzoek. Dit omdat halverwege het onderzoek al bleek dat bijna alle diersoorten op een hoog welzijnsniveau kunnen worden gehouden.

Wij vinden dat de band tussen mens en dier onmisbaar en onverbrekelijk is.

Direct contact met dieren is onmisbaar voor het ontstaan van liefde en respect voor dieren. Dit verzekert de bescherming van dieren binnen de houderij en in het wild. Binnen het Collective of Animal and Plant Stakeholders staat dierhouderij voor: 

  • Een hoog welzijnsniveau voor dier én mens
  • Een enorme kennisopbouw over de diersoorten
  • Educatie en het bijbrengen van respect en liefde voor dieren bij kinderen en volwassenen
  • Het leveren van een zinvolle bijdrage aan het behoud van soorten

 Wij zullen blijven vechten voor de onbreekbare, onmisbare band tussen mens en dier.

Draagt u dieren en de dierhouderij een warm hart toe, steun dan het Collective of Animal and Plant Stakeholders. Zo kunnen wij ons inzetten voor het behoud van dedierhouderij.