Het vinden van politieke steun

Op 28 september 2016 heeft het Collective of Animal and Plant Stakeholders een eerste meeting gehad met de VVD. Een verkennende meeting met meerdere partijen over de onderwerpen milieu en duurzaamheid. Wij hebben daar onze zorgen over de desastreuze invloed van de eco-extremisten neer kunnen leggen. Aangegeven hoe deze groeperingen niet alllen onze sectoren dierhouderij en sierteelt bedreigen maar ook de flexibiliteit aantasten van dieren en planten door bijvoorbeeld alle exoten te verbieden. Ook hebben we uitgelegd hoe deze eco-extremisten de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek verdoezelen, vervormen en misbruiken om hun mening op te leggen aan anderen. We zien dit met eigen ogen gebeuren op de onderwerpen Positieflijst, Unielijst en CITES.Naar aanleing van de meeting zal er direct contact volgen met Rudmer Heerema, VVD portefeuillehouder voor dierenwelzijn.