Waarom acties tegen de Unielijst van invasieve exoten

Onze acties tegen de Unielijst hebben tot doel de beleidsmakers ervan te overtuigen dat er een objectieve, goed onderbouwde lijst moet komen van uitheemse dier- en plantensoorten die in de gehele EU daadwerkelijk ernstig schadelijk zijn en waarvan een gezamenlijke aanpak op Europees niveau daadwerkelijk noodzakelijk is. Het beleid mag geen verkapte vorm zijn van een verbod op het houden van uitheemse dier- en plantensoorten uit principe of een extreem puristische ecologische visie vertegenwoordigen. Deze laatste visie is erop gericht alle exoten uit de natuur (en de houderij) te verwijderen zonder dat daarvoor een noodzaak bestaat maar puur uit principe. Deze invalshoek kan uitermate schadelijk zijn omdat het verwijderen van "exoten" die al decennia of eeuwen in de EU aanwezig zijn een rol in het ecosysteem zijn gaan invullen. Verwijdering daarvan uit het ecosysteem waar zij deel van uitmaken kan leiden tot ernstige verstoringen. Ook kunnen exoten essentieel zijn binnen bijvoorbeeld het verstedelijkte gebied waarin de snelle afwatering, dichte bebouwing en luchtverontreiniging een klimaat hebben gecreeerd waarin bepaalde exoten nog wel kunnen functioneren in tegenstelling tot inheemse soorten.