Strategiebijeenkomsten

Iedere maand wordt er door het Collective of Animal and Plant Stakeholders een strategiebijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst heeft tot doel een strategie op te zetten om de dierhouderij en sierteelt eerlijk en op een positieve manier in beeld te brengen bij het grote publiek. Daarbij staan een aantal thema's centraal die de essentie vormen van het belang van dierhouderij:

  • Informatie en educatie: het beschikbaar maken van informatie over dieren en planten en het in contact brengen van mensen (waaronder kinderen) met dieren en planten is essentieel om liefde voor dieren en planten over te dragen.
  • Kennisuitwisseling: het is van groot belang dat dierhouders en plantenliefhebbers met elkaar in contact staan om hun kennis en ervaring uit te wisselen om zo tot nog betere resultaten te komen.
  • Soortenbehoud: bijdragen aan soortenbehoud is ook een belangrijk onderdeel van de dierhouderij en sierteelt. Hoe daaraan wordt bijgedragen moet goed in beeld komen.
  • Dierenwelzijn: Dat dierhouderij op een hoog welzijnsniveau moet gebeuren wordt door iedereen binnen het Collective of Animal and Plant Stakeholders onderschreven. Daarom hanteren we zelf houderijvoorschriften als basis voor onze dierhouderij en wisselen we informatie uit over Best Practices om iedereen binnen de dierhouderij in staat te stellen het hoogste welzijnsniveau te bereiken.