Steun ons!

Iedereen kan het Collective of Animal and Plant Stakeholders steunen door een abonnement te nemen. Met dit abonnement heeft u toegang tot alle events van het Collective (er kan wel een beperking van het aantal deelnemers zijn), alle juridische modellen van het Collective en onze Facebookgroep waarin u van al onze activiteiten en acties op de hoogte wordt gehouden. Verder steunt u met het abonnement de acties van het Collective of Animal and Plant Stakeholders om de sierteelt en de dierhouderij het verdiende respect te geven, overbodige regelgeving te stoppen en wanbeleid aan de kaak te stellen.

Afhankelijk van de grootte van uw onderneming gelden er de volgende richtbedragen voor het lidmaatschap van het Collective of Animal and Plant Stakeholders:

  • 500 euro (kleine ondernemingen, kleine en middelgrote dierentuinen en botanische tuinen)
  • 1000 euro (grotere ondernemingen, grote dierentuinen) per jaar.
  • Verenigingen en stichtingen per jaar 1 euro per lid.
  • Van particulieren wordt een bijdrage van 10 euro per jaar op prijs gesteld.

Omdat wij niet willen voorschrijven hoeveel u moet bijdragen en omdat we ervan uitgaan dat iedereen begrijpt dat wat we kunnen voor een groot deel afhankelijk is van de bijdragen van onze leden in de vorm van het inzetten van kennis en tijd of een financiële bijdrage, werken wij met richtbedragen.

Mochten deze bedragen voor u niet haalbaar zijn dan kunt u het Collective of Animal and Plant Stakeholders ook op andere manieren steunen, bijvoorbeeld door activiteiten of materialen van het Collective te sponsoren, door het inbrengen van kennis en vaardigheden of door actief deel te nemen aan één van onze acties.

U kunt zich aanmelden als lid via het onderstaande aanmeldingsformulier:

 


 1000
 500
 10