Onze doelstellingen

Een leven zonder gezelschapsdieren (exotische) planten en bomen is ondenkbaar. Het contact met deze planten en dieren is voor veel mensen onmisbaar en essentieel voor het ontwikkelen van respect voor de natuur en alle dieren en planten.

De laatste jaren echter, zijn de dierhouderij en sierteelt steeds meer in een kwaad daglicht gesteld. Partijen die de EU vrij willen hebben van alle "exotische" dier- en plantensoorten, hebben steeds meer invloed gekregen. Dit blijkt ook uit het toenemende aantal verboden op het houden van dieren en planten. Deze regels vormen een grote verarming voor onze cultuur en voor de mogelijkheden die we hebben om in direct contact te staan met planten en dieren. Dit terwijl sociaaleconomische belangen volledig samen kunnen gaan met het belang van natuurbescherming, dierenwelzijn en soortenbehoud.

Het Collective of Animal and Plant Stakeholders heeft zich tot doel gesteld de belangen van alle stakeholders breed te vertegenwoordigen en de dierhouderij en sierteelt bij het grote en kleine publiek in zijn mooiste en meest waardevolle vorm bekend te maken. Ons doel is te verzekeren dat we nog heel lang van alle dieren en planten kunnen genieten.