Wie zijn we

Het Collective of Animal and Plant Stakeholders bestaat uit partijen die zich hebben verenigd om de dierhouderij en sierteelt te beschermen tegen wet- en regelgeving die hun voortbestaan bedreigd. Het Collective vertegenwoordigt zowel de commerciële en niet-commerciële belanghebbenden in de dierhouderij en sierteelt. Het gaat daarbij om de particuliere dierhouders en tuinliefhebbers (al dan niet vanuit verenigingen of stichtingen), professionele importeurs, exporteurs, fokkers en kwekers, de groothandel, de detailhandel, dierentuinen en botanische tuinen.

Het Collective of Animal and Plant Stakeholders is in tegenstelling tot andere belangenvertegenwoordigers geen vereniging of stichting maar een normaal bedrijf. De aangesloten partijen sluiten een abonnement af en hebben daarmee recht op participatie in alle activiteiten van het Collective. Deze methodiek maakt het voor ons mogelijk om snel te schakelen en in te spelen op steeds verdergaande maatregelen tegen de dierhouderij en sierteelt. Onder de naam Collective of Animal and Plant Stakeholders vertegenwoordigen wij alle partijen die bij het collectief zijn aangesloten om zo om in een sterke samenwerking hun gemeenschappelijke belangen te behartigen De leden van het collectief steunen met zowel kennis als (financiële) middelen het werk van het collectief en bepalen daarmee welke activiteiten het collectief verricht.