Het belang van dierhouderij en sierteelt

Voor het Collective of Animal and Plant Stakeholders staan 4 punten centraal bij de dierhouderij en sierteelt. Dit zijn:

  • Welzijn voor dier én mens
  • Educatie
  • Conservatie
  • Kennis

Onze activiteiten zijn altijd terug te brengen naar deze vier kernwaarden.

Bij welzijn moet zowel het gehouden dier als de mens centraal staan. Alhoewel plantenwelzijn geen thema is, is het welzijn van mensen dóór planten een essentieel element is onze cultuur. Dit mag nooit ter discussie komen te staan of vergeten worden.

Educatie kan niet plaatsvinden zonder de aanwezigheid van levende dieren en planten. Direct contact daarmee is essentieel om interesse te krijgen in alles wat leeft.

Bij conservatie spelen particuliere houders een belangrijke, maar sterk onderbelichte rol. De directe bijdrage aan het voortbestaan van dier- en plantensoorten door particuliere initiatieven is van groot belang, ook omdat de meest specialistische kennis vaak bij particuliere houders zit.

Bij kennis gaat het om kennisopbouw, het delen van kennis en kennisborging. Deze drie elementen zijn onmisbaar om welzijn, educatie en conservatie mogelijk te maken. Het opbouwen, delen en borgen van kennis moet dan ook centraal staan.